Previous Page  7 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 44 Next Page
Page Background

5

Da Harry Sønstrød satset på å etablere seg

som fotograf i Drammen i 1952 var han

inspirert av sin virksomhet som sportsfoto-

graf i Wengen, til å utvikle et prosjekt der han

kunne arbeide med et standardisert oppsett

der modellene ble skiftet ut og i prinsippet var

en uendelig fornybar ressurs. Prosjektet var

uavhengig av studio og hadde et element av

miljøskildring i seg.Ved å fotografere en og en

elev fremfor å fotografere hele klassen, laget

han et bilde med en annen form for appell til

foreldre enn det tradisjonelle klassebildet, der

eleven ble en av en masse.

Venstre side: Arild i Sveits | 1952 | Fotograf: Harry

Høyre side: Else og Harry i Sveits | 1949 | Fotograf: Ukjent

MI N FØRSTE SKOLEDAG

OG DRAMMENS ANS I KT ( ER)