Previous Page  10 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 44 Next Page
Page Background

8

De første bildene ble tatt på Rødskog skole

som et prøveprosjekt høsten 1952, før Harry

Sønstrød åpnet sin forretning. Fra høsten 1953

reiste han rundt til skolene i Drammen. Han

fikk fatt i en gammel krittavle som han fraktet

på takgrinden av bilen. Fotografering av første-

klassingene ved skolestart ble en umiddelbar

suksess for fotografen Harry Sønstrød.

«Min

første skoledag»

kom til å danne grunnlaget

for firmaets forretningsdrift gjennom femti år.

Ideen ble kopiert landet rundt, men ikke noe

sted har den hatt samme gjennomslagskraft

som i Drammen.

Den første skoledagen ble en tradisjon, som

Arild og etter hvert også Pia Sønstrød førte

videre frem til 2014. Kommersielt har det

utvilsomt vært en suksess. Ellers ville det ha

blitt skrinlagt i starten. Etter sekstiårsjubileet

besluttet skolene å bryte med tradisjonen.

Mange foreldre har videreført tradisjonen

ved å ta med seg barna til Sønstrød studio for

fotografering foran originaltavlen. Interessant

nok ble prosjektet avsluttet på et tidspunkt

da den økonomiske situasjon for en gjennom-

snittsfamilie var betydelig sterkere enn i 1952,

så det kan knapt være en innvending at det

hvilte på den enkelte forelders vilje til å dekke

kostnader.

«Min første skoledag»

er et enkelt og genialt

konsept der kvaliteten ligger i gjentakelsen av

en gitt form der det eneste nye er personen.

Det henter sin styrke fra en rendyrking av

ideen, der det er viktig at fotografen ikke foretar

seg altfor store kreative friheter. Den strenge

formen må respekteres. Firmaet inneholder et

komplett arkiv av

«Min første skoledag»

tilbake

til 1952. Den mest radikale endringen er at på

et tidspunkt gikk man over til å bruke fargefilm.

Til venstre: Pia 1. klasse | 1981 | Fotograf: Arild

Til høyre: Arild 1. klasse | 1957 | Fotograf: Harry