Previous Page  15 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 44 Next Page
Page Background

13

kunst fra 1960-årene og utover, og ble en viktig

forutsetning for fremveksten og gjennomslaget

for konseptuell kunst. En kunstform som ofte

tok det fotografiske arkivet som et forbilde;

med sin rigorøse disiplin i kategorisering av

motivtyper og ufravikelige orden. Kreativiteten

ligger altså her ikke i det å skape nye ideer

eller skape variasjon på de gamle. Tvert imot,

her gjelder det å tviholde på utgangspunktet

og repetere det inntil det kjedsommelige. En

repetisjon som bare den varer lenge nok, kan

forvandles til et poetisk mangfold av tilsynela-

tende identiske enheter. Enheter som opptrer

som atomer i en helhet.

«Min første skoledag»

er et eksempel på at en

sterk ide som viser seg levedyktig fra genera-

sjon til generasjon kan munne ut i et verk som

i sin totalitet fremstår som mer originalt, nyska-

pende og kunstnerisk bærekraftig over tid, enn

de fleste kreative innfall viser seg å være. For

å lykkes med det må modellene innordne seg

i det fastlagte skjema og ikke utfordre det

med personlige innfall eller sprell. Det kan

heller ikke fotografen koste på seg. Disiplin

og troskap mot den oppsatte formelen er

nøkkelen til at dette blir interessant over tid.

Prosjektet peker også på at kunstnerisk verdi

slett ikke behøver å være knyttet til variasjon av

en form, men tvert imot kan være et resultat

av, og forsterkes gjennom, konsekvent og pinlig

nøyaktig gjentakelse og perfeksjonering av den

samme ideen. Dette er jo ironisk i forhold til

at de fleste vil oppfatte noe kunstnerisk i det

overskridende, det merkverdige, underlige og

det som er annerledes.

Harry i aksjon på Rødskog skole | 1968 | Fotograf: Lærling