Previous Page  18 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 44 Next Page
Page Background

16

Sønstrødfotografene ramser opp de katego-

riene de fortrinnsvis arbeider innenfor. Det

peker tilbake på en inndeling i genre som

fikk en sped begynnelse i den tradisjonelle

billedkunsten, men som i fotografiets verden

har antatt helt nye former og fininndelinger.

Et kjennetegn for den del av fotografiet

Sønstrødfotografene arbeider innenfor er at

profesjonsutøvelsen er fulgt av kvalitetskriterier

basert på inngående fagfellevurderinger i form

av årlige konkurranser. Det innebærer at hva

som oppfattes som kvalitet innenfor de enkelte

områder av fotografiet, ikke er kriterier som

uten videre kan flyttes over på annen type

fotografi. Det er bakgrunnen for at fotografier

som blir ansett som det ypperste innenfor sitt

felt, ikke nødvendigvis nyter samme anerkjen-

nelse når et annet sett av kriterier blir lagt til

grunn.

Den fotograf som påberoper seg å være en

fagfotograf, må med andre ord besitte høyst

spesialiserte kunnskaper både i forhold til

fotografiet som en teknikk og de billedmes-

sige konvensjoner som følger de enkelte

spesialer, enten fotografen ønsker å utfordre

teknikk eller billedmessige konvensjoner. Arild

Sønstrød sto i egenskap av formann i Norges

Fotografforbund bak en pressemelding med

overskriften

«Du blir ikke musiker selv om du

kjøper deg et instrument.»

Pressemeldingen

datert 30.03.2012 ga beskjed om at forbundet

lanserte en landsdekkende kampanje rettet

mot private og næringsliv for å fremme bruken

av profesjonell fotograf.

«Fotograf er en ubeskyttet tittel, hvem som helst

kan kalle seg det. Som en sammenligning; vi

leverer ikke kjøttdeig, men en ferdig tilberedt fem

retters, med album og design og alt. Hva skal

brudeparet med mange tusen bilder på en PC,

som ofte er det de får fra ufaglærte «fotografer».

Norges Fotografforbund jobber med å synliggjøre

seriøse og proffe aktører. Vi har en utdannelse,

kan et håndverk og et fag.»

(Dagsavisen Frem-

tiden, 2014).

Bakgrunnen for kampanjen var utbredelsen

av digitalt fotografi, som i manges øyne gjorde

den profesjonelle fotografen overflødig. Synet

på fotografen hadde endret seg fra å betrakte

ham og henne som en som behersket et

håndverk, som omfattet så mye mer enn det

å ha et flott kamera og trykke på utløseren.

Kampanjen ville fremme forståelse for foto-

grafiet som et gedigent håndverksprodukt

som krevde yrkesfaglig kompetanse i alle

ledd. Vekten på håndverket står i kontrast til