Previous Page  20 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 44 Next Page
Page Background

18

til æresmedlem i forbundet i 1976. Med sin

bakgrunn fra Sveits, fikk han også innpass i det

tyskspråklige fotografiske miljø, som var sterkt.

I 1968 var han president i Euro Photo.

Arild Sønstrød

kom inn i firmaet etter å ha

utdannet seg i München og tatt sitt fagbrev i

1972. Han ga virksomheten et nytt ansikt ved

å fornye det visuelle uttrykket i retning av et

mer samtidsorientert visuelt språk. Sønstrød

knyttet seg til Colour Art Photo, og deltok i

deres stand på Photokinamessen i 1976 og

1978 og fikk flere premier i Colour Art Photo

konkurransene. Han var også med som en av

åtte internasjonale fotografer på Agfas stand

på Photokina i 1992. I 1980 åpnet Sønstrød

«Scandinavia Foto»

. En forretning og galleri der

Arild Sønstrøds bilder ble utstilt, i hotell Scan-

dinavia i Oslo.

Sønstrød har gjennom årene deltatt ustop-

pelig i de årlige fotokonkurransene i regi av

NFF. Dette har resultert i utmerkelsen

«gull

med krans»

som er den høyeste konkurran-

seutmerkelsen. Han har utallige diplomer i

konkurranser. Det vitner om en fotograf som

gjennom hele sin karriere har fornyet sitt foto-

grafi og fulgt tett på de trender som har gjort

seg gjeldende.

I 1985 innredet Arild Sønstrød eget atelier

på Grev Wedels plass 2, en eiendom tegnet

av den fremragende arkitekten Paul Due

og oppført i 1878. En viktig del av virksom-

heten der var seminarer og workshop, som

her fikk en verdig ramme. Foredrag og work-

shops avholdt verden over, har vært en viktig

del av Sønstrøds virksomhet og gitt ham et

bredt internasjonalt nettverk. Fra nyåret 2016

har Sønstrødfotografene nye lokaler i Øvre

Storgate 8.

Pia Sønstrød

, Arilds datter, kom inn i firmaet i

2000 etter å ha gått hos portrettfotografen

Arve Bolme og læretid hos den profilerte

reklamefotografen C. F. Wesenberg i Oslo.Man

mer enn aner at hun har tatt sterke inntrykk av

Wesenbergs vekt på å finne nye innfallsvinkler

til tradisjonelle fotografiske praksiser. Hennes

bidrag har da også vært et friskt pust ikke

minst når det gjelder å fornye genre som bryl-

lupsfotografering, produkt- og bedriftsfotogra-

fering og bruken av fotografi som utsmykning.

Hun arbeider også med kunstnerisk fotografi,

og har deltatt på Novemberutstillingen.

Faces «Bak meg selv» | 2016 | Fotograf: Pia