Previous Page  19 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 44 Next Page
Page Background

17

hvordan mange amatører og ikke minst mange

kunstnere arbeider med fotografiet. For dem

er det ofte et pre at det håndverksmessige

blir tonet ned. Brytningen mellom å oppfatte

fotografi som kunst og som håndverk er fort-

satt levende og må sees på bakgrunn av at

de samme vurderingskriteriene ikke ligger til

grunn for å vurdere kunst og håndverk. Den

har stor betydning i forhold til hvordan vi

omgås de fotografiske bildene, hvilken betyd-

ning og rolle vi gir dem og hvordan de blir

opplevd. En utøvende fagfotograf skal ha

gjennomgått en kvalitetssikret læring, der det

å arbeide som lærling hos en fotograf er en

viktig del av utdannelsen og som fører frem til

et svennebrev. Yrkessituasjonen for fotografer

har endret seg dramatisk i løpet av de over

femogseksti år familiebedriften Sønstrød har

vært i virksomhet.

Harry Sønstrød

(1922-1984) kom fra Fredrik-

stad, der han gikk i lære og fikk sitt svennebrev

i 1948. Han var også innom et kurs ved Dansk

Fotografisk Fagskole i København i 1946.

Årene 1948-1951 arbeidet han i tre perioder

som sportsfotograf i Sveits. Han arbeidet i

Wengen hos Julius Burch. Innimellom opphol-

dene bestyrte han et atelier i Fredrikstad. Til

Drammen kom han fra Sveits sammen med

sin hustru Else, som kom fra byen.

Harry Sønstrød åpnet forretning i St. Olavs-

gate 20.12.1952 i et lokale på 15 kvadrat-

meter, med ett utstillingsvindu fylt av rekla-

memateriell for portrettfotografi, fotografisk

materiale og kameraer. Forretningen hadde

ikke mørkerom, så den delen av arbeidet

foregikk i svigermors gamle matbod. Firmaet

flyttet senere til Torvhallen, der virksomheten

holdt til på 500 kvadratmeter fordelt over fire

etasjer. Her var det utenom forretning, eget

barneatelier, studio for brudebilder, portrett-

fotografering og reklame og industrifotografe-

ring. En periode hadde firmaet også en forret-

ning på Strømsø Rutebilstasjon. Alle former

for materiell inntok en viktig plass i forret-

ningen, som også omfattet en importavdeling.

Firmaet importerte fagartikler til yrkesfoto-

grafer og hadde enerett på enkelte produkter.

De kjøpte også Gunnar Sjøwalls patent på et

fotostativ som han utviklet i 1930-årene, og

som ga stor fleksibilitet når kameraet skulle

beveges uansett retning. Antallet ansatte var

atten personer. Fra 1975 ble den delen av

firmaet som arbeidet med de tekniske foto

og grafiske produktene skilt ut som et eget

firma, som fortsatt er i drift og ledet av Vidar

Sønstrød. Harry Sønstrød var aktiv i Norges

Fotografforbund og satt i styret i flere år,

som styreformann 1974-75. Han ble utnevnt