Previous Page  14 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 44 Next Page
Page Background

12

Det er naturlig å innlede en utstilling av

Sønstrødfotografene med et utvalg fra

«Min

første skoledag»

. Det er ikke bare fotografenes

største enkeltprosjekt, men et prosjekt som

stiller seg midt i et interessant skjæringspunkt

mellom fotografiet som kulturhistorisk doku-

ment, som en aktør i samfunnet og som et

kunstverk.

Som kulturhistorisk dokument forteller

«Min

første skoledag»

om alt fra hvordan førsteklas-

singer var kledd og stelte sitt ytre fra 1952

til 2014. Det forteller om velstandsutvik-

ling, konformitet, moter hva gjelder både hår,

klær og brilleinnfatninger, men ikke minst om

den etniske sammensetningen av Drammens

befolkning. Systematikken i prosjektet viser oss

også befolkningsutvikling innen hvert årskull i

samme tidsrom. Scannet vi alle fotografiene

og la dem inn i en datamaskin, kunne vi skapt

en sandwich av alle bildene som ga oss gjen-

nomsnittsansiktet på selve Drammenseren fra

1952-2014! Som sosial dokumentasjon inne-

holder materialet et vell av sosiologisk relevante

spor for den fremtidige forståelse av perioden.

Slik materialet foreligger i arkivet er det et

kollektivportrett av unge drammensere som

er enestående. Interessant nok valgte man

å avslutte tradisjonen på et tidspunkt da

endringer i sammensetningen av byens befolk-

ning gikk hurtigere enn noen gang tidligere,

noe som dessverre medfører at man om femti

år ikke har muligheten til å lage et like presist

portrett av Drammenseren i mellomliggende

periode. Avslutningen kom dessuten på et

tidspunkt da Drammen fremsto som en mer

og mer multikulturell og etnisk sammensatt by

enn de fleste andre byer i landet. En historie

som i seg selv er viktig å dokumentere.

En fristende mulighet i materialet er å sjekke

ut hvordan det gikk med alle disse mennes-

kene. Mange av dem ble boende i Drammen

og har fått barn og barnebarn, som også fikk

sitt bilde av sin første skoledag, og man er

nå inne i den fjerde generasjon barn. Bildene

blir også en tidskapsel som går i skytteltrafikk

mellom fortiden og fremtiden.

Skal vi sette dette prosjektet inn i en kunst-

nerisk sammenheng ligger styrken i at det

aldri har veket fra den opprinnelige ideen og

uten forsøk på kreative påfunn fastholdt den

opprinnelige og bundne formen. En form som

knytter prosjektet til interessen for å bear-

beide motivgrupper ut fra fastlagte konsepter

og regler, som kjennetegner systembasert