Previous Page  17 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 44 Next Page
Page Background

15

Slik lyder overskriften for hjemmesiden til

Sønstrødfotografene. Ved å plassere begrepet

«profesjonell» først i setningen, blåser fotogra-

fene i kampbasunen for å varsle at her har vi å

gjøre med fotografer som har yrkesstolthet og

setter det fotografiske håndverket høyt.

SØNSTRØDFOTOGRAFENE

Det tok ikke lang tid etter at fotografiet ble

oppfunnet til at det nye mediet fant bruksom-

råder innenfor alt fra kunst til arkitektur, astro-

nomi og medisin. Fotografi er et medium som

ikke bare er blitt benyttet til å dokumentere

verden, men til å visualisere stadig nye deler av

virkeligheten vi ikke har noen annen mulighet

til å få en forestilling om, annet enn gjennom

fotografiet.

«PROFESJONELLE FOTOGRAFER INNEN PORTRETT,

REKLAME, INTERIØR, EKSTERIØR OG MOTE.»

Mamma Else og Arild | 17. mai 1954 | Fotograf: Harry