Previous Page  38 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 38 / 44 Next Page
Page Background

36

Forskjellige kontekster resulterer i to vidt

forskjellige fotografiske tilnærminger og

bilder som både i stil og genre ligger langt

fra hverandre. Generelt gjelder at få områder

utløser så stor variasjon, fantasi og kreativitet

som fotografering av mennesker i konkrete

arbeidssituasjoner. Noe som har smittet over

på reklame enten det er bedrifter eller for et

band eller en forestilling.

Mote er en kategori der de innarbeidede

konvensjonene styrer fotograferingen i ster-

kere grad enn i de fleste andre kategorier. En

av de sterkeste føringene ligger i modellen,

som ofte fremstår som viktigere enn produktet

som skal selges. Slektskapet med portrettfoto-

grafiet er ikke tilfeldig, men her er det i mindre

grad modellenes individualitet enn den at de

representerer en type, en livsstil og en attityde

som er viktig; noe som for øvrig også gjelder

innenfor fotografering av alle kategorier der

det er viktigere å fremheve rollen foran den

individuelle personlighet; om det så er en

fotballspiller, så er interessen spilleren kan

Karen og Herman | 2014 | Fotograf: Arild

Rune Temte | 2015 | Fotograf: Arild