Previous Page  40 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 40 / 44 Next Page
Page Background

38

mellom Arild og datter Pia Sønstrød. På sitt

meste kan de to dekke seks bryllup i løpet

av en lørdags ettermiddag. Fram til langt ut

på 2000-tallet, var det vanlig med opp til 60

brudefotograferinger på sommer og høst, men

omkring 2010 falt tallet til 20. Dels skyldtes

det at digitalteknikken gjorde det lettere å ta

bilder selv og med den nye teknologien kom

det også flere konkurrenter i markedet.

Digital teknologi spiller en sterkere og ster-

kere rolle for fotografen på alle nivåer: Fra

selve fotograferingen til salg, distribusjon og

arkivering. Innenfor selve bildebehandlingen

er Photoshop blitt det sentrale verktøyet

også i den kreative delen av fotograferingen. I

Sønstrødfotografenes virksomhetsmatrise går

denne delen av fotografiet ikke under beteg-

nelsen «kunst», men «dekorasjon». Dekora-

sjon er jo et begrep vi gjerne forbinder med

utsmykning i både eldre og nyere bygg. Pia

Sønstrød har da også hatt oppdrag med å

utsmykke kontorlokaler og nå senest Dram-

mens nye kjøpesenter på Strømsø.

I anledning utstillingen i regi av Drammen

Kunstforening, har Pia Sønstrød utviklet et eget

prosjekt som gir en ny vri på temaet portrett.

Noen bilder fremstår som en sandwich av land-

skaper og ansikter som trer frem og trekker

seg tilbake alt ettersom vi fester oppmerksom-

heten ved landskapsformasjoner eller ansikter.

Fotografiene har gjerne et surrealistisk preg.

Man aner at Salvador Dali og samtidens este-

tikk i fantasifilmer og spill spøker i bakgrunnen.

Odd Nerdrums dramatiske og romantiske

landskapsutsnitt med drømmeaktige skikkelser

i hans symbolistiske malerier har nok også hatt

sitt å si. Det gir bildene et preg som skiller dem

ut fra hvordan samtidskunstnere arbeider med

fotografi og knytter bildene sterkere til fagfo-

tografiets bruk av kunstneriske konvensjoner

innenfor et kommersielt dekorativt fotografi,

enten oppdraget ligger innenfor produkt og

reklame, eller oppstår som fotografens frie lek

med mediets muligheter.

Prosjektet

«Drammens Ansikter»

har vært

en spennende oppdagelsesreise. For under-

veis har også

byens

ansikt vist seg gjennom

utallige bilder fra ulike lokale begivenheter

og byutvikling. Fotografier som naturlig nok

hører hjemme i utstillingen. Vi møter tre høyt

respekterte og prisbelønte fotografer med

stor yrkesstolthet, som sammen viser oss

«Drammens Ansikter»

sett og observert av tre

generasjoner Sønstrødfotografer.