Previous Page  34 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 34 / 44 Next Page
Page Background

32

Selv om firmaet spesialiserte seg på portrett-

fotografi, var det ikke nok å vente på kunder,

det gjaldt fra første stund å finne oppdrag.

Harry Sønstrød fotograferte danseball på

lørdag og ferdige bilder ble utstilt i butikken på

mandag. Mannskapet på Strømsgodset Fotball-

klubb er blitt fulgt opp gjennom generasjoner

og fotografene har begitt seg ut i bedrifter, lag

og foreninger. Den digitale tidsalder har gitt

muligheten til å arbeide enda mer systematisk

og målrettet mot nye og gamle kundegrupper.

Men, den digitale tidsalder setter også et krav

til stadig fornyelse med hensyn til bildenes

estetiske utforming.

Sønstrødfotografenes lange historie har ikke

ført til at de vegrer seg for endringer. Ser vi

gjennom firmaets nettsider, oppdager vi raskt

at den brede orientering innenfor det fotogra-

fiske feltet fører til at de kan arbeide bevisst

med det estetiske uttrykket. Stil blir i mindre

grad et personlig uttrykksmiddel, enn en form

som avstemmes etter oppdragets natur. Det

er ikke en hvilken som helst form som er den

passende for enhver anledning. Oppdragsfo-

tografering uansett kategori, hviler på en sosial

kontrakt mellom fotograf og oppdragsgiver; før

fotograferingen skal premisser og ikke minst

sted for fotografering avtales, etter at bildene

er tatt og fremstilt, blir materialet gjennomgått

før det endelige resultatet kan leveres.

Oppdragsfotografi deler seg i to hovedkate-

gorier ut fra marked; privat og bedrift. Som

privatkunde gir fotografene tilbud innenfor

bryllup, baby, barn, ungdom, familie, skole og

barnehage og portrett. Innenfor alle katego-

rier finner vi et bredt spekter av forskjellige

uttrykk som spenner fra bilder som er foran-

kret i den nostalgiske estetikk som kom inn

med 1970-årenes tilbakeblikk på historiske

stiler, til et moderne uttrykk som er rent og

saklig, med et minimum av iscenesettelse og

bruk av rekvisitter.

Der baby-fotograferingen er sterkt tradisjons-

bundet, byr fotografering av barn på adskillig

rikere muligheter til å lage fortellinger knyttet

til det enkelte barnets personlighet og prefe-

ranser. Rollespillet blir viktig, enten det er

barnet som lever seg inn i rollen som sjømann

eller prinsesse, eller fotografen fanger opp det

øyeblikket barnet finner balansen og greier

å holde seg oppreist et lite sekund. Barna

opptrer som oftest mot en hvit bakgrunn. Det

setter barnet i relieff og løfter frem kropps-

form og attityde.