Previous Page  35 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 35 / 44 Next Page
Page Background

33

Fotografering av ungdom skjer på et stadium

da personligheten begynner å ta fast form og

den fotograferte gjerne har dannet seg en

egen oppfatning om hvordan de vil fremstå på

bildet og vil ha et ord med i laget. Bredden

i uttrykk øker og det blir viktigere å gi rom

for det individuelle særpreg. I fotograferingen

av familiene fremstår det å skape kontakt

innad i gruppen som en utfordring og ikke

minst det at hver enkelt deltaker må få sin

plass. Da kommer gjerne geometrien til hjelp;

avbalanserte formasjoner basert på enkle,

geometriske figurer som trekanter og sirkler,

binder sammen figurene. Et annet virkemiddel

er å skape fysisk interaksjon gjennom enkle og

intime handlinger.

Sammenlikner vi disse kategoriene med de

tilbudene som blir gitt mot bedriftsmarkedet

finner vi igjen mange av de samme grepene,

men de er nå oftest satt inn i en annen

sammenheng. Den overordnede sammen-

hengen er ikke lenger individet og familie-

gruppen, men bedriftens virksomhet.

Nana og bruden | 2015 | Fotograf: Arild